Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Konzultace
  • Peněžnictví a platební služby
  • Směrnice EU
  • Soukromý sektor
  • Veřejné diskuse
  • Zahraničí EU
  • Vyhodnocení
  • Finanční trh
  • Platební styk

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES. Cílem konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k transpozici směrnice do českého právního řádu. Směrnice nahrazuje původní směrnici o platebních službách na vnitřním trhu 2007/64/ES. Cílem směrnice je posílení vnitřního trhu platebních služeb v Evropské unii. Směrnice zakládá jednotný právní rámec pro poskytování platebních služeb na území Evropské unie a stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb. Směrnice rovněž upravuje problematiku platebních institucí, které využívají výhody jednotné evropské licence. Směrnice bude do českého práva transponována novým zákonem o platebním styku.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 21. března 2016 s termínem pro odpovědi do 24. dubna 2016. Informace o publikaci konzultačního materiálu byla odeslána zástupcům poskytovatelů platebních služeb a zároveň byly osloveny spotřebitelské asociace působící v oblasti finančního trhu.

Veřejné konzultace se zúčastnilo 13 subjektů, z toho 4 banky, 3 profesní asociace, 1 orgán dohledu, 1 advokátní kancelář, 1 nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů, 1 vydavatel kreditních karet, 1 zástupce akademické sféry, 1 zástupce vydavatelů tankovacích palivových karet.

Ministerstvo financí poskytnuté odpovědi vyhodnotí a následně bude pracovat na novém zákonu o platebním styku, který transponuje uvedenou směrnici do českého právního řádu. V průběhu tvorby legislativního textu bude mít odborná veřejnost možnost zaslat k paragrafovému znění návrhu zákona své komentáře.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější