Novinky

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Platební styk
  • Soukromý sektor
  • Zákon o platebním styku
  • Zákon o omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí předložilo dne 15. února 2013 vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti.

Materiál byl zpracován Ministerstvem financí jako adaptace zákona o platebním styku na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 a jako reakce na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011.

Související dokumenty:

 

  • Návrh zákona
  • Důvodová zpráva
  • Platná znění částí zákonů s vyznačením změn

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II - odd. 352 Platební služby a tržní infrastruktura; publikováno 18. února 2013

Doporučované

Nejčtenější