Novinky

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní návrhy
  • Zákon o bankách
  • Připomínkové řízení

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, v reakci na Prohlášení Rady EU ze dne 15. listopadu 2013, které vyzývá členské státy k vytvoření právního rámce umožňujícího přijmout na národní úrovni nezbytná opatření, která členským státům umožní poskytnout bance v problémech pomoc z veřejných prostředků.

Návrhem zákona se v souladu s evropskými pravidly pro poskytování veřejné podpory bankám v problémech vytváří legislativní předpoklady pro případné budoucí poskytnutí veřejné podpory bance se sídlem v České republice, u které byly zjištěny závažné nedostatky ohrožující finanční stabilitu banky a finanční stabilitu v České republice. Dodržení pravidel a postupů podle příslušných sdělení Komise představuje základní předpoklad schválení poskytnutí veřejné podpory bance v problémech Komisí. Mezi takové postupy patří mj. provedení odpisu resp. výměny kapitálových nástrojů a nástrojů podřízeného dluhu před poskytnutím veřejné podpory, jehož cílem je omezit, případně zcela eliminovat, použití peněz daňových poplatníků na záchranu banky tím, že náklady ponesou nejprve akcionáři a vlastníci vybraných finančních nástrojů emitovaných bankou.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 10. 11. 2014 na elektronickou adresu: Miroslava.Mastna@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější