Novinky

Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Česká národní banka
  • Finanční trh
  • Devizový zákon
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Novela zákona
  • Legislativa
  • Hospodaření s majetkem státu

Ministerstvo financí sděluje, že dne 2. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabude zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. dne 17. srpna 2013.

Zákonem se odstraňují některé nekompatibility platného zákona s právem Evropské unie, které byly opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Navrhuje se zrušit Výbor pro finanční trh a také pravomoc České národní banky vydávat opatření České národní banky jako speciální regulatorní nástroj. Dále se legislativně vyjasňuje otázka nakládání s majetkem ČNB včetně devizových rezerv. Dochází rovněž ke zpřesnění právní úpravy výkaznictví a statistiky a k nápravě některých aplikačních nedostatků a nejasností stávajícího znění zákona.

Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Doporučované

Nejčtenější