CZ EN

Metodika vypracování studie proveditelnosti (Metodika vypracování koncesního projektu)

(V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu). Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů.

Dokument bude průběžně aktualizován na základě zkušeností s vypracováním koncesních projektů .

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář