Novinky

Weby Ministerstva

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Web
  • Webový portál MF
Aktualizováno 11. 6. 2014
  • Spuštění webových stránek Zavedení eura v ČR
  • Spuštění webových stránek Státní pokladny
  • Spuštění webových stránek Státní spořicí dluhopisy
  • Spuštění webového portálu IISSP - MONITOR
  • Spuštění webového portálu EEA a Norské fondy 2009 - 2014
  • Spuštění webového portálu Proč se finančně vzdělávat?

Weby Ministerstva
Portál Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz

Na uvedené adrese jsou zveřejněny všechny publikované aktuální informace v rámci kompetence zákona ČNR č. 2/1969 Sb.  o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění.

Státní spořicí dluhopisy https://www.sporicidluhopisycr.cz/

Na uvedené adrese jsou zveřejněny všechny publikované aktuální informace k problematice spořicích státních dluhopisů.

Státní pokladna https://www.statnipokladna.cz  

Na uvedené adrese jsou zveřejněny všechny publikované aktuální informace k problematice budování Státní pokladny.

IISSP - MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí použijte pravý panel pro zobrazení dat na portále.

Zavedení eura v ČR https://www.zavedenieura.cz

Pro zlepšení informovanosti české veřejnosti a v souladu s Národním plánem zavedení eura v České republice byly spuštěny nové internetové stránky (28.02.2008). Za obsahovou náplň stránek odpovídá Organizační výbor Národní koordinační skupiny; stránky mají převážně informační a vzdělávací charakter. Stránky poskytují základní informace o euru a eurozóně (stručná historie měnové integrace, informace o eurových bankovkách a mincích, aj.). Samostatná část je věnována dopadům zavedení eura na českou ekonomiku (přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění, aj.).

EEA a Norské fondy
2009 - 2014
https://www.eeagrants.cz/

Na uvedené adrese jsou zveřejněny všechny publikované aktuální informace k EHP a Norským fondům pro období - 2009 - 2014. Časové fáze, programy, postupy žádostí o grant a další související informace.

Proč se finančně vzdělávat? https://www.psfv.cz/  Tyto internetové stránky mají za úkol poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, dávat tipy a návody v různých oblastech financí a upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty.

Doporučované

Nejčtenější