Novinky

Protikorupční opatření

Informace o protikorupčních opatřeních Ministerstva financí. Protikorupční linka MF.

ilustrace

Protikorupční program

Informace Ministerstva financí o protikorupčních opatřeních - Resortní interní protikorupční program.

Protikorupční linka

Protikorupční telefonní linka MF, na kterou mohou občané oznamovat případy korupce v resortu MF.

Stížnosti, petice a podněty

Při podezření na korupční jednání lze na uvedonou skutečnost upozornit MF mimo jiné pomocí stížnosti či podnětu.

Poradní orgány a poradci MF

Jedním z protikorupčních opatření na MF je pravidelné zveřejňování seznamu poradních orgánů a poradců ministerstva.