Novinky

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Zpracovává souhrnné střednědobé predikce v oblastech ekonomického výkonu, inflace, trhu práce, vnějších vztahů, sektorů domácností a měnového vývoje, zabezpečuje pravidelnou čtvrtletní publikaci Makroekonomická predikce ČR...

ilustrace
 • zpracovává souhrnné střednědobé predikce v oblastech ekonomického výkonu, inflace, trhu práce, vnějších vztahů, sektorů domácností a měnového vývoje, zabezpečuje pravidelnou čtvrtletní publikaci Makroekonomická predikce ČR a podílí se na tvorbě Fiskálního výhledu ČR,
 • zpracovává makroekonomický scénář pro potřeby střednědobého výhledu SR, podílí se na zpracování makroekonomického rámce návrhu SR,
 • analyzuje, vyhodnocuje a dává doporučení ve vybraných oblastech strukturálních politik ČR,
 • zpracovává a koordinuje práce na makroekonomickém scénáři vybraných strategických hospodářsko - politických dokumentů ČR ve vztahu k EU, zejména aktualizací Konvergenčního programu ČR,
 • podílí se v rámci své působnosti na přípravě podkladů pro institucionální zajištění procesu koordinace fiskálních politik a mnohostranného rozpočtového dohledu (jednání EFC/alternátů EFC a EPC a jejich podvýborů a pracovních skupin),
 • zpracovává souhrnné výhledy a ad hoc dlouhodobé makroekonomické projekce v oblastech ekonomického výkonu, inflace, trhu práce, vnějších vztahů, sektorů domácností a měnového vývoje,
 • analyzuje vybrané aspekty hospodářské politiky, včetně odpovídajících komparativních indikátorů, zejména v oblasti trhu práce,
 • organizuje dialog tuzemských vládních i nevládních ekonomických organizací sledující stabilitu a transparentnost makroekonomických analýz a prognóz, provádí pravidelnou měsíční analýzu tuzemských i zahraničních prognostických pramenů o vývoji české ekonomiky a připravuje makroekonomická kolokvia,
 • provádí koncepční a metodické práce ve sféře makroekonomického prognózování a vybraných kritických oblastí ekonomického vývoje,
 • vytváří a udržuje neekonometrický model pro potřeby makroekonomických predikcí, aplikuje jeho výsledky a analyzuje jejich stabilitu a citlivost,
 • sleduje základní trendy vývoje světové ekonomiky z hlediska dopadů na ekonomiku ČR,
 • provádí alternativně výpočty a analýzy potenciálního ekonomického produktu a produkční mezery,
 • účastní se jednání tuzemských orgánů týkajících se hospodářské politiky,
 • podílí se v rámci své působnosti na spolupráci v rámci ekonomické sekce OECD (zejména STEP a EDRC).