Novinky

oddělení 1106 - Integrace procesů programového financování

Řídí a zabezpečuje rozvoj informační podpory rozpočtových procesů v oblasti programového financování, předkládá návrhy na úpravu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti programového financování...

ilustrace
 • řídí a zabezpečuje rozvoj informační podpory rozpočtových procesů v oblasti programového financování,
 • předkládá návrhy na úpravu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti programového financování,
 • vypracovává prováděcí předpisy k zákonu č. 218/2000 Sb. z hlediska své působnosti,
 • řídí metodicky programové financování, tj. vytváří metodiky a odpovídá na metodické dotazy týkající se především vypracování návrhů dokumentací programů a dokumentací projektů, posuzování návrhů na vydání registračních listů a rozhodování o účasti SR na projektech, aktualizuje data v systému EDS/SMVS ,
 • spravuje systém EDS/SMVS a metodicky řídí jeho rozvoj a úpravy,
 • zajišťuje realizaci finančního vypořádání vztahů se SR za programové financování,
 • podílí se na vypracování návrhu SR a SZÚ za oblast programového financování,
 • řídí metodicky jednotnou evidenci údajů o poskytování dotací ze SR a výdaje na správu majetku ve vlastnictví státu, se kterými hospodaří OSS a jimi zřizované PO,
 • podílí se na integraci (transformaci) systému EDS/SMVS a rozpočtového systému,
 • zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC, a to v rozsahu metodické podpory všem uživatelům IISSP za oblast EDS/SMVS,
 • zabezpečuje agendu průmyslových zón v součinnosti s věcně příslušným odborem.