Novinky

oddělení 1104 - Rozpočtová legislativa

Vypracovává návrh, provádí změny a podává výklady příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., včetně některých prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu...

ilustrace
  • vypracovává návrh, provádí změny a podává výklady příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., včetně některých prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu,
  • vypracovává paragrafové znění zákona o SR a usnesení vlády k materiálům zpracovávaným oddělením,
  • zpracovává stanoviska legislativního charakteru týkající se SR,
  • podílí se na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí,
  • stanovuje legislativně závazné klasifikace příjmů a výdajů SR,
  • tvoří zákony o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na příslušný rok a další účelové zákony v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku státu, včetně změn zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 190/2004 Sb. a dalších zákonů souvisejících s řízením státního dluhu a financováním státu na základě podkladů od odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku,
  • spolupracuje na tvorbě právních předpisů upravujících problematiku státní pokladny.