Novinky

oddělení 1103 - Realizace mzdové politiky

Podílí se na tvorbě koncepce fiskální a platové politiky a platových systémů v rozpočtové sféře, podílí se na tvorbě a aktualizaci právních předpisů týkajících se fiskální politiky, zaměstnanosti a vývoje platů...

ilustrace
 • podílí se na tvorbě koncepce fiskální a platové politiky a platových systémů v rozpočtové sféře,
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci právních předpisů týkajících se fiskální politiky, zaměstnanosti a vývoje platů,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik a zodpovídá metodické dotazy týkající se oblasti vývoje zaměstnanosti a platů v rozpočtové sféře,
 • zpracovává návrh střednědobých výdajových rámců, střednědobého výhledu a SR za oblast vývoje zaměstnanosti a platů za všechny kapitoly SR,
 • zpracovává SZÚ za oblast zaměstnanosti a platů za všechny kapitoly SR,
 • spolupracuje na finančním vypořádání vztahů se SR za oblast zaměstnanosti a platů,
 • zpracovává průběžně data a analyzuje vývoj zaměstnanosti a platů v rozpočtové a příspěvkové sféře,
 • tvoří, novelizuje a vykládá právní předpisy související s Informačním systémem o platu,
 • spravuje data v Informačním systému o platech a Informačním systému o služebním příjmu podle příslušných právních předpisů, provádí analýzy v této oblasti,
 • zpracovává návrhy a provádí rozpisy počtu zaměstnanců a prostředků na platy pro regulaci zaměstnanosti (systemizaci) v orgánech státní správy a v ústředně řízených OSS a PO,
 • posuzuje a eviduje návrhy na rozpočtová opatření a ostatní změny regulace zaměstnanosti v oblasti objemů prostředků na platy a počtů zaměstnanců, předkládané financujícími odbory ministerstva,
 • vede průběžnou evidenci o rozpočtových opatřeních platového charakteru, zpracovává celkové přehledy o rozpočtu po změnách a přehledy a časové řady o plnění ukazatelů SR v jednotlivých letech.