Novinky

odbor 11 - Státní rozpočet

Odbor se podílí na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu. Vytváří právní rámec pro tvorbu a realizaci SR a SZÚ a závěrečného účtu kapitol...

ilustrace

Odbor se podílí na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu. Vytváří právní rámec pro tvorbu a realizaci SR a SZÚ a závěrečného účtu kapitol. Zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení SR a střednědobého výhledu. Vypracovává návrh střednědobých výdajových rámců centrální vlády (SR a SF), návrh SR a návrh střednědobého výhledu SR na základě podkladů od ostatních útvarů, zejména odborů Financování kapitol státního rozpočtu I a Financování kapitol státního rozpočtu II. Řídí metodicky vypracování podkladů pro tvorbu SR a SZÚ. Sleduje a analyzuje plnění SR. Zodpovídá za vypracování SZÚ a za provedení souhrnného finančního vypořádání vztahů se SR. Spravuje kapitolu VPS. Tvoří právní rámec a metodicky řídí monitoring a regulaci rozpočtových dopadů projektů PPP. Řídí metodicky a kontroluje regulaci zaměstnanosti. Provádí analýzy vývoje zaměstnanosti a platů v rozpočtové sféře. Vykonává působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 32, 36, 38, § 43 odst. 2 a § 56 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC za oblast přípravy a realizace rozpočtu, a to zejména metodickou podporu klíčovým uživatelům přípravy a realizace rozpočtu, a zajišťuje ve spolupráci s odborem Rozvoj ICT resortu základní nastavení rozpočtového systému, analýzu změnových požadavků na úpravy rozpočtového systému a jeho rozvoj. Odbor tvoří koncepce rozpočtového systému a systému EDS/SMVS. Odbor metodicky řídí výdaje SR v oblasti programového financování. Řídí vznik, rozvoj a úpravy systému EDS/SMVS.