Novinky

sekce 03 - Ekonomika a provoz

Vykonává působnost ministerstva v oblasti hospodářské správy, provozování dětské skupiny a oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ilustrace

Vykonává působnost ministerstva v oblasti hospodářské správy, provozování dětské skupiny a oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na ministerstvu a v resortních organizacích, zajišťování zadávání veřejných zakázek kromě zakázek souvisejících s řešením ekologických závazků vzniklých při privatizaci.