Novinky

sekce 05 - Daně a cla

Vykonává působnost ministerstva v oblasti daní, poplatků, cel a jiných obdobných peněžitých plnění, daňové soustavy, účetnictví podnikatelů.

ilustrace

Vykonává působnost ministerstva v oblasti daní, poplatků, cel a jiných obdobných peněžitých plnění, daňové soustavy, účetnictví podnikatelů (včetně exportních pojišťoven, pojišťoven, České kanceláře pojistitelů, bank, ČNB a jiných finančních institucí, kterými jsou zejména pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s CP, investiční společnosti nebo investiční fondy, penzijní společnosti, smíšené holdingové společnosti a finanční holdingové společnosti) a neziskových organizací, vyjma neziskových organizací, které jsou vybranými účetními jednotkami (dále jen „neziskové organizace“). Ve spolupráci se sekcí Hospodářské strategie a politiky se podílí na formulování daňové politiky. Vykonává působnost gesčního útvaru vůči resortním organizacím GFŘ, GŘC a FAÚ prostřednictvím odborů zařazených v sekci, pokud ji nevykonává útvar jiné sekce. V rámci své působnosti se podílí z pozice nadřízeného útvaru na všech činnostech sekci podřízených útvarů.