Novinky

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Zajišťuje a ve spolupráci s ostatními útvary organizuje posuzování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Má odpovědnost za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva.

ilustrace
 • zajišťuje a ve spolupráci s ostatními útvary organizuje posuzování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.; tuto činnost pravidelně vyhodnocuje v rozsahu daném zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
 • zveřejňuje a aktualizuje povinně zveřejňované informace způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb.; zpracovává výroční zprávu o činnosti ministerstva v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • zajišťuje přímé vyřizování obecné korespondence adresované ministrovi nebo ministerstvu, případně zabezpečuje její postoupení k vyřízení ústředním orgánům státní správy, orgánům samosprávy a ostatním institucím,
 • zajišťuje poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo osobně v budově ministerstva (Letenská 15),
 • tvoří a koordinuje vytváření komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • tvoří, spravuje a koordinuje procesy tvorby celkového obsahu a struktury internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; řídí zveřejňování informací na těchto stránkách,
 • vykonává řídící a administrativní práce v redakčním systému internetových stránek,
 • koordinuje práci redaktorů útvarů a podle zásad pro zveřejňování informací (komunikační strategie) zajišťuje jednotnou formu prezentace pro internetové, intranetové a resortní stránky ministerstva,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Redakční rady,
 • spolupracuje s redakcemi GFŘ, GŘC a projektu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, projektu Státní pokladny, projektu Spořicí státní dluhopisy, projektu EHP a Norské fondy, projektu Proč se finančně vzdělávat a projektu Program švýcarsko-české spolupráce při společném zveřejňování informací na internetových, intranetových a resortních stránkách ministerstva,
 • vytváří a spravuje elektronický informační zpravodaj ministerstva v prostředí internetových stránek ministerstva,
 • koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného multiresortního informačního portálu Portálu veřejné správy,
 • koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného evropského multiresortního informačního portálu Vaše Evropa v rámci společného projektu při MV,
 • vytváří a spravuje katalog Multimédií ministerstva v prostředí internetových stránek,
 • spolupracuje s ICT útvary ministerstva při řešení projektů určených pro komunikaci ministerstva v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva.