Novinky

oddělení 7202 - Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu

Zpracovává koncepci řešení otázek spojených s obecným postavením státu v právních vztazích a s procesním jednáním ve věcech týkajících se majetku státu...

ilustrace
  • zpracovává koncepci řešení otázek spojených s obecným postavením státu v právních vztazích a s procesním jednáním ve věcech týkajících se majetku státu,
  • zpracovává metodiku a stanoviska pro OSS a státní organizace ve věcech obecného postavení státu v právních vztazích, procesního jednání státu a s tím související problematikou hospodaření s majetkem státu,
  • zpracovává vyjádření k návrhům právních předpisů v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení a podílí se na přípravě návrhů zákonů a dalších právních předpisů týkajících se obecného postavení státu v právních vztazích, jeho procesního jednání a s tím související problematikou hospodaření s majetkem státu anebo týkajících se ÚZSVM,
  • vykonává odborný dohled podle § 15 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb. ve vztahu ke zpracovávání právních stanovisek ÚZSVM podle § 13 citovaného zákona,
  • provádí metodické dohlídky u OSS a státních organizací v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., zaměřené na dodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů při hospodaření s majetkem státu,
  • přijímá oznámení kontrolních orgánů podle § 49 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
  • připravuje podklady pro opatření podle § 49 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. o odnětí majetku státu příslušné OSS nebo státní organizaci v působnosti tohoto zákona, u níž byly zjištěny nedostatky při hospodaření s majetkem státu, a o určení příslušnosti jiné OSS nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb. hospodařit s tímto majetkem,
  • podává podněty k procesním jednáním podle příslušných ustanovení zákona č. 201/2002 Sb.,
  • připravuje podklady pro schválení organizačního řádu ÚZSVM a jeho změn ministrem; vyhodnocuje právní stanoviska zasílaná z ÚZSVM a zajišťuje vyžádání informací od ÚZSVM podle příslušných ustanovení zákona č. 201/2002 Sb.
  • připravuje podklady pro schválení smluv podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., u majetku nacházejícího se v zahraničí, které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona.