Novinky

oddělení 4501 - Příprava realizace ekologických závazků

Zajišťuje komplexně zpracovávání stanovisek k obdrženým námitkám ze strany uchazečů o ekologické veřejné zakázky, k zahájení řízení u ÚOHS...

ilustrace
  • zajišťuje komplexně zpracovávání stanovisek k obdrženým námitkám ze strany uchazečů o ekologické veřejné zakázky, k zahájení řízení u ÚOHS jako orgánu dohledu ve věcech ekologických veřejných zakázek, a zajišťuje stanoviska a podklady i pro případné soudní spory,
  • zajišťuje metodickou spolupráci v rámci procesu zadávání ekologických veřejných zakázek s dalšími správními úřady,
  • zajišťuje vedení a aktualizaci databáze realizovaných ekologických veřejných zakázek,
  • zpracovává návrhy a zajišťuje projednávání a uzavírání smluv mezi ministerstvem jako zadavatelem a vybranými zhotoviteli, zajišťuje a organizuje proces zadávání ekologických veřejných zakázek