Novinky

oddělení 4401 - Odškodňování

Zpracovává koncepci nově navrhovaných právních předpisů a posuzuje v připomínkovém řízení návrhy právních předpisů oblasti restitucí a odškodňování a agendě ZFDZ, ...

ilustrace
 • zpracovává koncepci nově navrhovaných právních předpisů a v rámci připomínkového řízení posuzuje návrhy právních předpisů v oblasti restitucí, odškodňování a působnosti bývalého ZFDZ,
 • zpracovává metodiku a postupy týkající se restitučních agend a agendy ZFDZ,
 • zastupuje ministerstvo v restitučních sporech a v soudních sporech týkajících se agendy ZFDZ, včetně soudních řízení s těmito agendami souvisejících,
 • poskytuje součinnost soudům a dalším subjektům v případě úmrtí oprávněné osoby v průběhu projednávání žádostí o náhradu,
 • vymáhá pohledávky z titulu podstatného zhodnocení stavby nebo mimořádného odškodnění a pohledávky vzniklé v souvislosti s restitučními agendami a agendou zrušeného ZFDZ, nakládá s pohledávkami a závazky v působnosti oddělení,
 • rozhoduje o náhradách podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., § 47 odst. 4 a § 47a zákona č. 92/1991 Sb., zákona č. 42/1992 Sb. ve spojení s § 11 zákona č. 87/1991 Sb. a podle zákona č. 403/1990 Sb.; činí rozhodnutí o náhradách jednotlivým osobám nebo družstvům,
 • rozhoduje o nároku na vrácení kupní ceny podle § 11 zákona č. 87/1991 Sb. jednotlivým fyzickým a právnickým osobám, které vydaly věc podle tohoto zákona,
 • zpracovává odborná stanoviska týkající se zákona č. 87/1991 Sb., zejména ve věcech arizovaného majetku, nálezů Ústavního soudu č. 164/1994 Sb. a č. 153/1998 Sb. a znárodněného majetku podle § 47 odst. 4 a § 47a zákona č. 92/1991 Sb.,
 • spolupracuje s SPÚ nebo MZe při řešení restitučních nároků; provádí pro SPÚ a další úřady či soudy šetření v databázi uplatněných restitučních žádostí,
 • zajišťuje podklady pro stanovení ceny jednotlivých staveb ke dni odnětí a ke dni vydání věci podle zákona č. 403/1990 Sb., zejména za účelem stanovení výše zhodnocení stavby a vymáhání tohoto zhodnocení,
 • posuzuje návrhy dohod předkládaných družstvy o vzájemném vypořádání finančních náhrad podle zákona č. 42/1992 Sb.,
 • zjišťuje, zda majetkový nárok oprávněné osoby byl družstvem uznán v souladu se zákonem č. 403/1990 Sb. nebo se zákonem č. 87/1991 Sb.,
 • rozhoduje o nárocích na vyplácení náhrad za pojištěné vklady členů družstevních záložen vzniklých do 31. března 2006; vyplácí náhrady za pojištěné vklady,
 • vede evidenci vyplacených i dosud nevyplacených náhrad za pojištěné vklady zrušeného ZFDZ a evidenci pohledávek a závazků bývalého ZFDZ,
 • vede celostátní evidenci osob odškodněných na základě uzavřených mezistátních majetkoprávních dohod,
 • zpracovává odborná stanoviska k majetku cizozemců zanechanému v ČR z pohledu mezivládních dohod,
 • připravuje podklady k zajištění úhrady za vypracování znaleckých posudků a dalších nezbytných nákladů podle § 7 zákona č. 231/1991 Sb. a § 21 zákona č. 403/1990 Sb., k úhradě finanční náhrady poskytované v hotovosti podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., ke vrácení kupní ceny podle § 11 zákona č. 87/1991 Sb. a peněžní náhrady podle zákona č. 403/1990 Sb., k náhradě za pojištěné vklady v agendě ZFDZ, včetně podkladů pro čerpání finančních prostředků na tyto úhrady formou CP,
 • vede evidenci restitučních spisů a spravuje rozsáhlé spisové fondy k neukončeným agendám oddělení