Novinky

oddělení 4302 - Investiční pobídky a podpora podnikání

posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů, posuzuje návrhy rozhodnutí o udělení příslibu investičních pobídek a vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č. 72/2000 Sb...

ilustrace
  • posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů, posuzuje návrhy rozhodnutí o udělení příslibu investičních pobídek a vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č. 72/2000 Sb.,
  • podílí se s MPO a CzechInvestem na koncepci investičních pobídek, podpory podnikání a investic a účastní se jednání souvisejících pracovních a meziresortních skupin
  • sleduje a analyzuje souhrnné čerpání slevy na dani z příjmů právnických osob z titulu investičních pobídek
  • za ministerstvo zajišťuje koordinaci agendy snižování administrativní zátěže podnikatelů, vč. členství v tzv. meziresortní antibyrokratické komisi při MPO a v souladu s účelem zřízení této komise formou jmenovaného člena plní úlohu antibyrokratické komise při ministerstvu,
  • podílí se na posouzení a zpracování podkladových materiálů pro jednání zástupců ministerstva ve statutárních orgánech vybraných obchodních společností strategického významu, podílí se na plnění práv a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka,
  • podílí se na zajišťování kontroly příjemce dotace (ČEB, EGAP).