Novinky

Mgr. Ondřej Landa

Vydáno

 • Personální změna
 • Vrchní ředitel sekce
 • Veřejný sektor

náměstek ministra sekce 09 - Právní a majetek státu

Narozen:

25.8.1980

Vzdělání:

1998 - 2003
Mgr.
Masarykova univerzita v Brně
Právnická fakulta

1991 – 1998
Gymnázium Lovosice

Praxe:

2018 - doposud
náměstek ministra pro řízení sekce Právní a majetek státu
Ministerstvo financí

2015 – 2017
náměstek ministra pro řízení právní sekce
Ministerstvo financí

 • řízení vnitrostátní i mezinárodní (rozhodčí) sporné agendy
 • řízení strategických majetkových účastí v působnosti MF
 • řízení právní podpory při dispozicích s majetkem státu
 • řízení legislativních prací zejména ve vztahu k vnějším legislativním podnětům

2013 – 2015
ředitel útvaru Soudní spory a složité případy
Československá obchodní banka a.s.

 • určování strategií a case management u sporů rozhodovaných u vnitrostátních soudů, či dle pravidel rozhodčího soudu při Mezinárodní právní komoře (ICC)
 • vedení týmu právníků řešících zejména spory v postavení banky jako žalované
 • koordinace činností u doznívající agendy ex-IPB (ČKA/ČNB)
 • zastupování banky před (stálým) Rozhodčím soudem při AK a HK ČR

2007 – 2013
právník útvaru Soudní spory a složité případy
Československá obchodní banka a.s.

 • supervize sporů rozhodovaných před ICC rozhodčími tribunály
 • zastupování banky před civilními soudy ve všech stupních, zastupování ve správních řízeních, účast v konkurzním řízení
 • sestavování a koordinace právních stanovisek pro vnitřní klienty banky
 • jednání s právními zástupci banky, protistranami a/nebo jejich právními zástupci, exekutory
 • vedení týmu administrativní podpory v rámci útvaru

2005 – 2007
právník útvaru Centrálního nákupu a logistiky
Československá obchodní banka a.s.

 • sestavování a revize smluv uzavíraných v dodavatelsko odběratelských vztazích
 • vytváření vzorových smluvních dokumentů
 • právní podpora vnitřním klientům banky
 • účast na jednání s dodavateli

2003 – 2004
advokátní koncipient
AK Toman, Devátý & partneři

 • vypracovávání rozborů složitějších právních otázek
 • sepisování podání k soudům ve všech stupních řízení
 • vyřizování agendy obchodního rejstříku
 • jednání s klientem, zástupci protistrany, notářem, exekutorem
Odborná činnost:

Člen správní rady Garančního systému finančních trhů
Člen dozorčí rady ČEZ, a.s.

Jazykové znalosti:

angličtina, němčina