Novinky

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IISSP podle provozní dokumentace a postupů, poskytuje podporu uživatelům IISSP na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku, zajišťuje podporu vzdálených a plánovaných služeb IISSP,...

ilustrace
 • řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IISSP podle provozní dokumentace a postupů,
 • poskytuje podporu uživatelům IISSP na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku,
 • zajišťuje podporu vzdálených a plánovaných služeb IISSP,
 • provádí správu a aktualizaci informací nutných pro využívání podpory SAP,
 • podílí se ve spolupráci s odbory Státní rozpočet, Financování územních rozpočtů a programové financování, Financování kapitol státního rozpočtu I, Financování kapitol státního rozpočtu II, Účetnictví a Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru na zpracování analýz změnových požadavků, resp. na řešení základních a pokročilých požadavků a na vyhotovení základního nastavení a testování IISSP,
 • zajišťuje přenos nastavení mezi testovacím a produkčním systémem a zpracování uživatelských programů v ABAP,
 • spravuje autorizační koncept, sleduje dodržování licenční politiky a efektivitu využívání licencí IISSP, včetně administrace licenčních klíčů IISSP,
 • zajišťuje administraci uživatelů IISSP a pověřených osob,
 • zajišťuje správu kmenových dat a publikaci stanovených číselníků IISSP; podílí se na správě a údržbě vymezené části webových stránek IISSP (číselníky, formuláře); zajišťuje koordinaci všech úrovní podpory koncových uživatelů IISSP a řízení eskalačního a změnového procesu,
 • zajišťuje administraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob; zabezpečuje určené činnosti při realizaci náhradní přenosové cesty pro centrální systém účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb.,
 • zajišťuje monitoring transportů dat z a do IISSP, správu workflow pro rozpočtový modul IISSP a prezentaci uživatelských příruček v IISSP,
 • zajišťuje služby externích dodavatelů pro KC; vede jednání s externími dodavateli zařízení a služeb pro podporu provozu IS.