Novinky

oddělení 5901 - Provoz a uživatelská podpora IS

Zajišťuje provoz a správu operačních a databázových systémů pro podporu IS; provádí jednotnou instalaci, správu a monitoring chodu operačních a databázových systémů a prostředí pro fungování IS,...

ilustrace
 • zajišťuje provoz a správu operačních a databázových systémů pro podporu IS; provádí jednotnou instalaci, správu a monitoring chodu operačních a databázových systémů a prostředí pro fungování IS,
 • provádí administraci serverů, správu funkčnosti serverů a systémového SW, datových úložišť a systémového SW; spolupracuje při odstraňování poruch a havárií systémů,
 • zajišťuje pravidelné zálohování provozovaného HW a SW, včetně SW i HW bezpečnosti a funkčnosti standardizovaných systémových služeb,
 • zajišťuje provoz nainstalovaných standardizovaných image na pracovních stanicích a serverech ministerstva,
 • zajišťuje z technického hlediska provoz testovacího a vývojového pracoviště; podílí se na koordinaci vývoje a účastní se práce projektového týmu,
 • zabezpečuje konfiguraci a správu antivirové ochrany, antispamu, včetně správy a managementu dat na datových úložištích; provádí pravidelné zálohování a archivaci dat,
 • řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IS podle stanovených provozních požadavků,
 • poskytuje podporu uživatelům IS na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku,
 • spravuje a aktualizuje uživatelskou a provozní dokumentaci k jednotlivým IS,
 • provádí, případně zajišťuje kontrolu a analýzu dat IS,
 • administruje, spravuje a přiděluje přístupová práva k IS zaměstnancům ministerstva a resortu ministerstva; zajišťuje ostatní činnosti spojené s podporou provozu IS, tzn. přenosy a zpracování dat, pravidelnou aktualizaci a distribuci celostátních číselníků, zpracování a distribuci souborů dat externích datových zdrojů a správu číselníků atd.,
 • podílí se na testování a provádění pilotního provozu před nasazením aplikací do rutinního provozu, včetně přejímání aplikace do rutinního provozu,
 • podílí se na nasazení IS, přejímání IS a nasazování nových verzí IS do rutinního provozu, poskytuje uživatelskou podporu IS; zajišťuje aplikační monitoring u IS a exchange serverů; provádí analýzu, správu, údržbu ICT pro IS nebo jejich části,
 • zajišťuje provoz a správu informačních služeb web a zodpovídá za zveřejnění dat prostřednictvím Internetu,
 • zabezpečuje archivaci dat zaměstnanců ministerstva, u kterých je nutné oprávnění administrátora; zajišťuje provoz adresářových služeb, PKI pro zaměstnance ministerstva a vybraná HW zařízení,
 • provádí zakládání, rušení a změny uživatelských účtů, poštovních schránek, domovských adresářů, adresářů na síťových discích, přidělování práv ke sdíleným datům a aplikacím, vytváření a údržbu skupin oprávnění a hesel uživatelů.