Novinky

oddělení 4302 - Investiční pobídky a podpora podnikání

Posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů, posuzuje návrhy rozhodnutí o udělení příslibu investičních pobídek a vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č.72/2000 Sb.,...

ilustrace
  • posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů, posuzuje návrhy rozhodnutí o udělení příslibu investičních pobídek a vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č.72/2000 Sb.,
  • spolupracuje s MPO a Czechinvestem na koncepci podpory podnikání a vyjadřuje se k návrhům programů MPO směřujících k podpoře podnikání a vývozu,
  • sleduje a analyzuje výsledky kontrol příjemců investičních pobídek podle zákona č. 72/2000 Sb.,
  • zabezpečuje stanoviska a vyjadřuje se k podpoře podnikání a souvisejících programů,
  • zpracovává stanoviska k materiálům do vlády v souvislosti s poskytováním investičních pobídek.