Novinky

sekce 09 - Právní a majetek státu

Sekce organizační struktury Ministerstva financí zabývající se právní problematikou a hospodařením s majetkem státu.

ilustrace