Novinky

odbor 66 - Veřejné zakázky

Odbor organizuje a zajišťuje zadávání veřejných zakázek ministerstva, s výjimkou zadávání veřejných zakázek zajišťovaných odborem Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci...

ilustrace

Odbor organizuje a zajišťuje zadávání veřejných zakázek ministerstva, s výjimkou zadávání veřejných zakázek zajišťovaných odborem Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci. Při centralizovaném zadávání organizuje a zajišťuje zadávání veřejných zakázek pro pověřující zadavatele. Vykonává koncepční, metodickou, poradenskou, kontrolní, normotvornou a koordinační činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v resortu ministerstva. Plní další úkoly vyplývající z právní úpravy zadávání veřejných zakázek.