Novinky

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Zabezpečuje činnost kárné komise na ministerstvu, včetně řízení o kárné odpovědnosti. Zajišťuje vyřizování odvolání a stížností podle zákona č. 234/2014 Sb. a stížností podle správního řádu souvisejících se správou služebních vztahů...

ilustrace

Zabezpečuje činnost kárné komise na ministerstvu, včetně řízení o kárné odpovědnosti. Zajišťuje vyřizování odvolání a stížností podle zákona č. 234/2014 Sb. a stížností podle správního řádu souvisejících se správou služebních vztahů. Prošetřuje na úrovni resortu ministerstva možná protiprávní jednání zaměstnanců. Koordinuje zpracování resortních stanovisek v rámci připomínkových řízení, je-li role gestora přidělena sekci 08. Vykonává činnosti v řízení o opravných a dozorčích prostředcích v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu. Organizuje, koordinuje a poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Zpracovává vybrané služební předpisy z oblasti působnosti odboru Personálního. Závazně řídí soustavu služebních předpisů.