Novinky

oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení

Zajišťuje agendu výběrových řízení při obsazování systemizovaných míst zaměstnanců státních zaměstnanců ve služebním poměru a s tímto spojené činnosti, zajišťuje agendu výběrových řízení v pracovním poměru a s tímto spojené činnosti...

ilustrace
  • zajišťuje agendu výběrových řízení při obsazování systemizovaných míst zaměstnanců státních zaměstnanců ve služebním poměru a s tímto spojené činnosti,
  • zajišťuje agendu výběrových řízení v pracovním poměru a s tímto spojené činnosti,
  • zajišťuje podklady ke jmenování členů výběrových komisí,
  • připravuje podklady pro vyhotovení rozhodnutí státního tajemníka o přijetí do služebního poměru a / nebo zařazení na služební místo, nebo jmenování na služební místo představeného,
  • vede statistické přehledy výběrových řízení v MF,
  • zajišťuje personální marketing a spolupráci s vysokými školami,
  • zajišťuje bezplatné stáže studentů vysokých škol na MF,
  • zajišťuje koordinaci a řízení systému hodnocení státních zaměstnanců na ministerstvu; připravuje pro státního tajemníka podklady pro stanovení výše osobního příplatku zaměstnancům