Novinky

oddělení 3003 - Správa PIS a dalších systémů

Technicky zajišťuje data zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování v PIS Vema, ...

ilustrace
  • technicky zajišťuje data zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování v PIS Vema,
  • koordinuje komplexní projekty realizace vývoje personálního IS a jeho programového vybavení, zajišťuje konkrétní úpravy a aktualizaci modulů personálního IS, zejména HR Portálu VEMA,
  • technicky zajišťuje a odpovídá za správnost převodu dat z PIS Vema do ISoSS,
  • zajišťuje agendu identifikačních karet, včetně jejich výroby a certifikace,
  • zabezpečuje agendu docházky zaměstnanců a státních zaměstnanců,
  • zajišťuje agendu vydávání zaručených elektronických osobních a systémových certifikátů pro zaměstnance ministerstva v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb.,
  • zabezpečuje v PIS Vema technickou stránku procesu služebního hodnocení,
  • na základě potřeb ostatních oddělení odboru 30 – Personální zpracovává reporting z obsluhovaných informačních systémů