Novinky

odbor 23 - Finanční

Odbor zajišťuje financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly MF...

ilustrace

Odbor vytváří koncepci financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR, zajišťuje financování jednotlivých resortních organizačních složek státu. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly ministerstva. Zpracovává závěrečný účet kapitoly 312 – MF a zajišťuje jeho uveřejnění v elektronické podobě ve skladbě a termínu podle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. Zabezpečuje evidenci majetku inventárního charakteru, s nímž ministerstvo hospodaří. Vykonává přímo vůči resortním OSS vymezené činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření svěřené ministerstvu jako zřizovateli těchto organizací právními předpisy. Plní v rámci své působnosti povinnosti související s výkonem řídící kontroly na ministerstvu. Schvaluje na základě vyjádření odboru Státní rozpočet nakládání s pohledávkami podle § 36 zákona č. 219/2000 Sb. pro ÚZSVM a zabezpečuje podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady podle § 36 uvedeného zákona v Ústředním věstníku ČR, pokud si ve vztahu k ÚZSVM schvalování vyhradí. Schvaluje podle § 17a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb. zápisy a smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s administrativními nemovitostmi.