Novinky

Mgr. Jan Sixta

Vydáno

 • Personální změna
 • Vrchní ředitel sekce

ředitel sekce 08 - Státní tajemník

Narozen:

6. listopad 1978

Stav:

Ženatý

Vzdělání:
 • 1997 – 2003 Právnická fakulta UK, Praha - titul magistr práv
 • 2001 – 2003 Vysoká škola ekonomická, Praha
Praxe:

Dne 1.1.2015 byl jmenován ředitelem sekce Ministerstva financí.

 • únor 2014 - listopad 2014 Ministerstvo vnitra
  1. Náměstek ministra – pro vnitřní bezpečnost
  Statutární zástupce ministra vnitra včetně jednání vlády, Bezpečnostní rady státu, řízení bezpečnostní sekce, mezinárodní vztahy v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní politika, bezpečnostní legislativa, terorismus, krizové řízení, prevence kriminality, víza, migrace, azyl. Koordinační role vůči Policejnímu prezidiu a Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru, zástupce zakladatele v Česká pošta s.p.
 • 2013 – 2014 Ministerstvo zemědělství
  Náměstek ministra pro správní úsek
  Zastupování ministra zemědělství včetně jednání vlády, sekce správní: legislativa, provoz a majetek, ICT , veřejné zakázky a centralizované zadávání resortu zemědělství, zakladatelská činnost
 • 2011 – 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj
  Náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu
  Zastupování ministra pro místní rozvoj včetně jednání vlády, koordinace a řízení vyjednávání legislativních návrhů v gesci MMR - stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách, řízení sekce, gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, správce E-tržišť, zástupce ČR pro oblast veřejných zakázek ve všech orgánech a pracovních skupinách EU a WTO
 • 2006 – 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj
  Vrchní ředitel sekce legislativně právní
  Řízení sekce, koordinace všech právních problematik MMR, koordinace interní i externí legislativy, zástupce ČR pro oblast veřejných zakázek ve všech orgánech a pracovních skupinách EU, gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, metodická podpora v oblasti veřejných zakázek, koncesí a veřejně-soukromých partnerstvích (PPP), vydávání právních stanovisek k problematice veřejných zakázek, investiční projekty na vládní a regionální úrovni, zastupování ČR v českých a zahraničních pracovních skupinách v oblasti veřejných zakázek (UNCITRAL, OECD, WTO)
 • 2005 – 2006 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  Ředitel odboru legislativy a podnikatelského prostředí
  Řízení odboru a koordinace právníků CzechInvestu, připomínkování právních předpisů v gesci CzechInvestu a MPO, spolupráce na projektech v oblasti Strukturálních fondů a výzkumu a vývoje, projekty v oblasti rizikového kapitálu a private equity, problematika státní pomoci, koordinátor pracovní skupiny Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí, mezinárodní vyjednávání v rámci projektů zahraničních investorů, výběrová řízení a smluvní vztahy vzniklé na jejich základě, vztahy k nemovitostem – průmyslové zony a brownfieldy
 • 2003 – 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
  Právník
  Tvorba právních předpisů (legislativní proces, aplikace) v oblasti veřejných zakázek a veřejně-soukromých partnerstvích (PPP), tvorba zadávacích podmínek, organizace výběrových řízení, účast v hodnotitelských komisích
Odborná činnost:
 • člen Rozkladové komise ÚOHS
 • místopředseda Dozorčí rady České pošty s.p.
Jazykové znalosti:
 • angličtina (Certificate of Advanced English), němčina, francouzština