Novinky

JUDr. Ing. Petr Bejček

Vydáno

  • Náměstek ministra financí
  • Státní tajemník

náměstek ministra sekce 08 - Státní tajemník

Narozen:

7. února 1984, Český Brod

Vzdělání:

2011 - 2013 - Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí
Magisterské studium (Ing.) - obor: Regionální environmentální správa

2002 - 2011 - Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta
Magisterské studium (Mgr.) - obor: Právo a právní věda,
2013 - Státní rigorozní zkouška (JUDr.)

Praxe:

Ke dni 15.10.2018 jmenován státním tajemníkem MF.

1/2015 - 10/2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ředitel samostatného odboru právně-personálního
implementace zákona o státní službě, řízení Oddělení personálního, řízení Oddělení právního a veřejných zakázek, účast na vedení organizace, předseda kárné komise;
příprava systemizace, správních rozhodnutí a ostatních aktů ve věcech státní služby, revize služebních hodnocení, tvorba a revize vnitřních předpisů organizace.

3/2013 - 12/2014 - Vedoucí samostatného oddělení právního a veřejných zakázek
specializace práva: soukromé, pracovní, veřejných zakázek, autorské;
zastupování organizace před soudy a v rámci mediačního řízení, jednání za organizaci při mimosoudním řešení sporů, příprava smluvních vzorů a revize smluv, příprava a administrace veřejných zakázek, legislativní činnost, tvorba vnitřních předpisů organizace.

3/2011 - 2/2013 - Právník samostatného oddělení právní podpory státní správy
specializace práva: správní se zaměřením na životní prostředí;
příprava žalob v civilních věcech, podávání opravných prostředků a dalších písemných úkonů vůči soudu, sepis a kontrola správních aktů, metodická, poradenská a lektorská činnost, připomínkování právních předpisů.

Odborná činnost:

Publikační činnost v oboru práva životního prostředí

Přednášky studentům a předseda zkušební komise u Státní závěrečné zkoušky na České zeměděleské univerzitě v Praze, Fakultě životního prostředí

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - B2, Německý jazyk - A2