Novinky

oddělení 4802 - Organizační

Připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka o struktuře zaměstnanců ministerstva a o racionálním a funkčním uspořádání služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů zaměstnanců na ministerstvu,...

ilustrace
  • analyzuje právní a skutkové stavy dokumentů předkládaných státnímu tajemníkovi z oblasti hospodářské správy, veřejných zakázek a financování resortu ministerstva,
  • koordinuje připomínková řízení a finálně sjednocuje stanoviska jednotlivých odborů sekce k právním předpisům,
  • zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
  • provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných státním tajemníkem,
  • organizačně zajišťuje výkon zakladatelských práv ministerstva financí k STC.