Novinky

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízeních ve věcech služby včetně řízení o kárné odpovědnosti (§ 159 zákona č. 234/2014 Sb.). ...

ilustrace

Připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízeních ve věcech služby včetně řízení o kárné odpovědnosti (§ 159 zákona č. 234/2014 Sb.). Zabezpečuje činnost kárné komise. Vykonává na úrovni resortu ministerstva inspekční činnost, včetně prošetřování možného protiprávního jednání. Vede a aktualizuje seznam zaměstnanců a státních zaměstnanců, kteří zastupují ministerstvo v řídících a kontrolních orgánech cizích subjektů.