Novinky

oddělení 2303 - Evidence majetku

Zpracovává metodické postupy ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu v oblasti své působnosti, analyzuje, koordinuje a usměrňuje správu hmotného a nehmotného majetku státu...

ilustrace
 • zpracovává metodické postupy ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu v oblasti své působnosti,
 • analyzuje, koordinuje a usměrňuje správu hmotného a nehmotného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu, a navrhuje jeho ekonomické využití,
 • eviduje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek (počítačovou techniku a software podle zvláštní evidence oddělení 3302),
 • eviduje ostatní drobný majetek,
 • zodpovídá za vytváření, uchování a aktualizaci databanky majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu,
 • kontroluje stavy a umístění majetku státu v objektech ministerstva a v objektech, s nimiž ministerstvo hospodaří,
 • navrhuje doplnění inventáře a zpracovává návrhy na vyřazení majetku,
 • vypracovává majetkové rozbory pro potřebu ministerstva,
 • připravuje podklady pro inventarizaci majetku a podílí se na zpracování výsledků inventarizací,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Ústřední inventarizační komise, Likvidační komise a Škodní komise,
 • navrhuje způsoby dalšího naložení s majetkem, s nímž ministerstvu přísluší hospodařit,
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti,
 • zajišťuje sumarizaci podkladů o převodech pozemků v ČR,
 • vede evidenci hmotného majetku určeného k privatizaci v IS AVISME.