Novinky

odbor 23 - Finanční

Odbor zajišťuje financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly MF...

ilustrace

Odbor zajišťuje financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly MF. Zpracovává závěrečný účet kapitoly 312 – MF a zajišťuje jeho uveřejnění v elektronické podobě ve skladbě a termínu podle příslušného právního předpisu. Zabezpečuje evidenci majetku inventárního charakteru, s nímž ministerstvo hospodaří. Vykonává přímo vůči resortním OSS a PO, s výjimkou FŘ, vymezené činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření svěřené ministerstvu jako zřizovateli těchto organizací právními předpisy. Plní v rámci své působnosti povinnosti související s výkonem řídící kontroly na ministerstvu.