Novinky

oddělení 1305 – Údržba

Zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15 opravy a údržbu budov a movitého majetku včetně příslušných technologií, přejímá dokončená díla a dodávky a spolupracuje s odd. 1302 na přípravách stavebních záměrů v rámci zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, ...

ilustrace
  • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15 opravy a údržbu budov a movitého majetku včetně příslušných technologií, přejímá dokončená díla a dodávky a spolupracuje s odd. 1302 na přípravách stavebních záměrů v rámci zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů,
  • realizuje dislokační kroky dle pokynů odd. 1302 v objektech ministerstva, vede a aktualizuje datovou základnu dislokace ve všech objektech užívaných ministerstvem,
  • zabezpečuje malířské, kladečské práce, a dále zajišťuje opravu a montáž stínící techniky v Letenská 9 a 15,
  • ve prospěch oddělení 1301 dodává podklady pro zpracování, po ukončení oprav a údržby pro vyhodnocení a finanční zajištění,
  • zabezpečuje při řešení mimořádných událostí na ministerstvu činnosti k provádění záchranných, likvidačních a dalších prací v objektech Letenská 9 a 15 a zodpovídá za odstraňování a řešení následků vzniklých havárií, ovlivňujících zabezpečení činnosti ministerstva v objektech uvedených v tomto odstavci,
  • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, správu a provoz všech technických zařízení a strojů, včetně jejich předepsaných revizí, obnovy, oprav a údržby,
  • vede ke všem budovám, užívaných ministerstvem, doklady, projekty, pasporty a technickou dokumentaci,
  • zajišťuje provoz, opravy a údržbu kotelny a bezproblémový chod topného systému v budovách Letenská 15 a 9.