Novinky

oddělení 1303 - Provozní

Zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, včetně detašovaných pracovišť, polygrafické služby, včetně údržby, oprav a obměny velkokapacitních a kancelářských kopírovacích strojů...

ilustrace
  • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, včetně detašovaných pracovišť, polygrafické služby, včetně údržby, oprav a obměny velkokapacitních kopírovacích strojů; zajišťuje další způsoby realizace tiskových služeb,
  • zajišťuje správu tiskáren a multifunkčních zařízení ministerstva včetně uživatelské podpory,
  • zabezpečuje úklidové práce, deratizaci a asanaci v objektech Letenská 9 a 15,
  • zajišťuje pro jednotlivé útvary denní a periodický tisk, publikace, knihy a Sbírky zákonů, výrobu služebních razítek, včetně vedení jejich evidence,
  • vede evidenci vybavení příručních kuchyněk, včetně jejich obměny a doplňování v objektech Letenská 9 a 15, zajišťuje nádobí pro vybavení sekretariátů ministerstva,
  • spolupracuje s oddělením 5701 při zajišťování plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; při zabezpečení úkolů krizového řízení při jiné mimořádné situaci, ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva nebo resortních organizací,
  • ve prospěch oddělení 1301 definuje potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na koncepce a strategie odboru.