Novinky

odbor 13 - Hospodářská správa

Odbor zajišťuje, organizuje a provádí činnosti a služby nezbytné pro provoz ministerstva. Zabezpečuje správu pozemků, budov a majetku užívaného ministerstvem ke své činnosti. Plní úkoly v oblasti investiční výstavby a energetického hospodářství....

ilustrace

Odbor zajišťuje, organizuje a provádí činnosti a služby nezbytné pro provoz ministerstva. Zabezpečuje správu pozemků, budov a majetku užívaného ministerstvem ke své činnosti. Plní úkoly v oblasti investiční výstavby a energetického hospodářství. Zajišťuje tvorbu a plnění státní energetické koncepce ministerstva, včetně resortních organizací, a zajišťuje úkoly spojené s funkcí správního archivu. Zabezpečuje dislokaci útvarů ministerstva. Připravuje podle potřeby podklady pro výběrová řízení v oblasti své působnosti. Zajišťuje správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví ČR, s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu s výjimkou nemovitostí, které jsou spravovány odborem Náhradové agendy. Zajišťuje ekonomické činnosti spojené s reprodukcí majetku a provozem ministerstva. Zajišťuje finanční agendu Kanceláře finančního arbitra (správa položek v systému AVIS). Provozuje ubytovací zařízení ministerstva. Ředitel odboru Hospodářská správa může po předchozím souhlasu ředitele odboru Personální zřizovat provozní úseky; provozní úsek musí mít nejméně pět funkčních míst. Zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti.