Novinky

oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky

Zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním ekonomickým a finančním organizacím ve své působnosti,...

ilustrace
  • zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním ekonomickým a finančním organizacím ve své působnosti,
  • koordinuje systémově vztahy ministerstva vůči MMF a zabezpečuje přípravu a zajišťuje účast na jednáních Podvýboru EFC pro otázky MMF,
  • zodpovídá za agendy vyplývající ze vztahů ČR k MBHS a MIB,
  • ve vztahu k OECD koordinuje přípravy podkladů za oblasti v působnosti ministerstva na zasedání Rady OECD; podílí se na koordinaci přípravy zpráv o hospodářském vývoji ČR; zabezpečuje spolugesci v Pracovní skupině proti úplatkářství v mezinárodních obchodních transakcích, zajišťuje spolugesci ve vztahu k Národnímu kontaktnímu místu zřízenému na základě Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti,
  • zabezpečuje dvoustranné vztahy ČR se třetími zeměmi, včetně vztahů s kandidátskými a přistupujícími zeměmi EU, s výjimkou záležitostí týkajících se technické pomoci,
  • zastupuje ministerstvo v rámci bilaterálních mezivládních a smíšených komisí pro hospodářskou spolupráci se zeměmi mimo EU,
  • připravuje a posuzuje v oblasti své působnosti mezinárodní smlouvy a právní úpravy týkající se spolupráce se zeměmi mimo EU a s mezinárodními organizacemi,
  • zabezpečuje agendu členských příspěvků do mezinárodních organizací