Novinky

odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Systémově a operativně zabezpečuje, koordinuje a analyzuje úkoly a agendu ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem tj. MMF, WBG, EBRD, MBHS, MIB, nebo v nichž má status pozorovatele...

ilustrace

Systémově a operativně zabezpečuje, koordinuje a analyzuje úkoly a agendu ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem tj. MMF, WBG, EBRD, MBHS, MIB, nebo v nichž má status pozorovatele. Při vykonávání agendy zahraničně ekonomických, obchodních a finančních vztahů spolupracuje s ostatními věcně příslušnými resorty. V rámci ministerstva zajišťuje problematiku bilaterálních vztahů ČR se třetími zeměmi mimo EU, zahraniční rozvojovou spolupráci a koordinuje činnosti ministerstva jako spolugestora vztahů k mezinárodním organizacím OECD, OSN a jejich orgánům a organizacím. Zpracovává celkovou koncepci FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce. Zabezpečuje realizaci, kooperaci, implementaci, finanční toky, kontroly a monitoring včetně hodnocení daných programů a projektů. Stanovuje pro tyto programy a projekty základní strategické, právní a metodické dokumenty. Dohlíží a schvaluje zadávání veřejných zakázek pro projekty Programu švýcarsko-české spolupráce a zároveň zajišťuje monitoring veřejných zakázek u projektů FM EHP/Norska. Vede registr nesrovnalostí, hlásí zjištěné nesrovnalosti a zajišťuje jejich nápravu. Svou činností přispívá k administraci.