Novinky

oddělení 3601 - Státní kontrola a dozor

Podílí se na tvorbě koncepce, politiky a strategie státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru nad činností penzijních fondů...

ilustrace
 • podílí se na tvorbě koncepce, politiky a strategie státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru nad činností penzijních společností a jejich depozitářů v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich sbližování s mezinárodními normami, včetně systémové koordinace v rámci EU,
 • podílí se na tvorbě koncepce, určování účelu, definování zadání a změn IS ministerstva pro státní kontrolu v systému stavebního spoření a pro státní dozor v systému penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • vykonává státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření s využitím údajů o účastnících stavebního spoření evidovaných v IS ministerstva,
 • vykonává státní dozor nad dodržováním podmínek zákona pro poskytování a vracení státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, nad činností penzijních společností a jejich depozitářů, s využitím údajů o účastnících penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich nárocích evidovaných penzijními společnostmi v IS ministerstva,
 • podílí se na tvorbě metodiky výkonu státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru systému penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v souvislosti s poskytováním státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky státní kontroly a dozoru a navrhuje systémová opatření na tomto úseku,
 • zpracovává přehledy o vývoji stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v ČR,
 • predikuje výši státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření pro SR a zpracovává návrh SR, SZÚ, zprávu o plnění SR, a to v rozsahu své působnosti; zpracovává hodnotící zprávu o finančním hospodaření kapitoly VPS v oblasti stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • spolupracuje při ověřování identifikačních údajů účastníků stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s MV, Policií ČR, Ústředím VZP a ČSSZ,
 • podílí se na tvorbě návrhů právních předpisů dotýkajících se stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření,
 • využívá a vyhodnocuje informace získané od ČNB při výkonu dohledu nad stavebními spořitelnami a penzijními společnostmi.