Novinky

oddělení 3602 - Metodická, právní a informační podpora

Tvoří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS ministerstva pro státní kontrolu v systému stavebního spoření a pro státní dozor v systému penzijního připojištění...

ilustrace
 • tvoří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS spravovaných a provozovaných ministerstvem pro oblast stavebního spoření a oblast penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • tvoří koncepci, politiku a strategii dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich sbližování s mezinárodními normami, včetně systémové koordinace v rámci EU,
 • vypracovává metodiku pro výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • podílí se na tvorbě návrhů právních předpisů dotýkajících se stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • vede správní řízení a zpracovává rozhodnutí o uložení vrácení státní podpory stavebního spoření nebo státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a o uložení sankcí za porušení povinností,
 • posuzuje žádosti stavebních spořitelen o schválení všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření, vede správní řízení a zpracovává rozhodnutí o těchto žádostech,
 • zpracovává podklady pro správní řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutí ministerstva, zajišťuje činnost rozkladové komise,
 • vede evidenci výplaty a vracení státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření; předává podklady pro poskytování a vracení státní podpory a státního příspěvku v rámci ministerstva, mezi ministerstvem a stavebními spořitelnami a mezi ministerstvem a penzijními společnostmi,
 • připravuje podklady pro sledování závazků a pohledávek ministerstva za stavebními spořitelnami a penzijními společnostmi a pohledávek ministerstva za stavebními spořitelnami a penzijními společnostmi v likvidaci nebo v konkursu,
 • vyřizuje žádosti oprávněných osob a orgánů veřejné moci o poskytnutí údajů z IS spravovaných a provozovaných ministerstvem pro oblast stavebního spoření a oblast penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • zpracovává přehledy o vývoji stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v ČR,
 • spolupracuje při ověřování identifikačních údajů účastníků stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s MV, Policií ČR, Ústředím VZP ČR a ČSSZ