Novinky

oddělení 3601 - Výkon dozoru

Podílí se na tvorbě koncepce, politiky a strategie dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření...

ilustrace
  • podílí se na tvorbě koncepce, politiky a strategie dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich sbližování s mezinárodními normami, včetně systémové koordinace v rámci EU,
  • podílí se na tvorbě koncepce, určování účelu, definování zadání a změn IS spravovaných a provozovaných ministerstvem pro oblast stavebního spoření a oblast penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
  • vykonává dozor nad dodržováním podmínek stanovených zákonem č. 96/1993 Sb. pro poskytování státní podpory stavebního spoření s využitím údajů o účastnících stavebního spoření evidovaných v IS ministerstva,
  • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 42/1994 Sb. a zákonem č. 427/2011 Sb. v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s využitím údajů o účastnících penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření evidovaných v IS ministerstva,
  • podílí se na tvorbě metodiky výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
  • vyhodnocuje a analyzuje výsledky dozoru v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a navrhuje systémová opatření na tomto úseku,
  • podílí se na tvorbě návrhů právních předpisů dotýkajících se stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření