Novinky

odbor 36 - Finanční trhy III

Odbor vytváří koncepci, politiku a strategii dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 42/1994 Sb. a zákonem č. 427/2011 Sb. ...

ilustrace

Odbor působí v oblasti ochrany spotřebitele ve finančních službách, včetně oblasti stavebního spoření. Vytváří koncepci, politiku a strategii dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 42/1994 Sb. a zákonem č. 427/2011 Sb. v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, jejich sbližování s mezinárodními normami a koordinace v rámci EU. Vytváří metodiku pro výkon dozoru a s tím související metodiku vynucování plnění povinností a správního trestání. Vytváří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS spravovaných a provozovaných ministerstvem pro účely výkonu dozoru, zpracování žádostí o poskytnutí státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich vracení a změny údajů o účastnících. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb. Zajišťuje v mezích své působnosti součinnost s orgány veřejné moci a dalšími osobami. Odbor dále vytváří koncepci, politiku a strategii finančního trhu v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání. V rozsahu své působnosti zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení, návrhy věcných záměrů zákonů a návrhy právních předpisů včetně hodnocení dopadů regulace a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech. V rozsahu své působnosti zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech. V rozsahu své působnosti zajišťuje soulad právních předpisů a jejich harmonizaci s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR. V rozsahu své působnosti zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací., vč. zastupování ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU. Sleduje a podporuje zavádění inovací na finančním trhu.