Novinky

odbor 36 - Dozor na finančním trhu

Odbor vytváří koncepci, politiku a strategii dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 42/1994 Sb. a zákonem č. 427/2011 Sb. ...

ilustrace

Odbor vytváří koncepci, politiku a strategii dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 42/1994 Sb. a zákonem č. 427/2011 Sb. v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, jejich sbližování s mezinárodními normami a koordinace v rámci EU. Vytváří metodiku pro výkon dozoru a s tím související metodiku vynucování plnění povinností a správního trestání. Vytváří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS spravovaných a provozovaných ministerstvem pro účely výkonu dozoru, zpracování žádostí o poskytnutí státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich vracení a změny údajů o účastnících. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb. Zajišťuje v mezích své působnosti součinnost s orgány veřejné moci a dalšími osobami.