Novinky

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu a provádí jejich analýzu, vytváří návrhy právních předpisů upravujících retailové finanční služby...

ilustrace
  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu a provádí jejich analýzu,
  • vytváří návrhy právních předpisů upravujících retailové finanční služby a ochranu spotřebitele na finančním trhu a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
  • zpracovává podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro oblast retailových finančních služeb a ochranu spotřebitele na finančním trhu,
  • spolupracuje v případě potřeby, nebo stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících oblast retailových finančních služeb a ochranu spotřebitele na finančním trhu s ČNB, asociacemi sdružujícími subjekty podnikající na finančním trhu a s dalšími subjekty působícími v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu,
  • zpracovává stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu,
  • zpracovává stanoviska a připomínky k právním předpisům v oblasti retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu,
  • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu.