Novinky

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,
 • zkoumá fungování finančního trhu v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury, analyzuje jeho stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek v těchto oblastech,
 • získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi nebo subjekty působícími v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury, včetně České národní banky a profesních a spotřebitelských sdružení,
 • zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení a návrhy věcných záměrů zákonů v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,
 • zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,
 • zajišťuje projednání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů právních předpisů v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR,
 • zajišťuje zpracování podkladů pro notifikační proces právních předpisů EU v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,
 • zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,
 • zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství a tržní infrastruktury,
 • koordinuje agendu v oblasti finančních technologií a jejich dopadů na poskytování finančních služeb,
 • je gestorem příprav obecného zákona o zavedení eura v ČR