Novinky

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vytváří koncepci politiky finančního trhu a jejího sbližování s mezinárodními normami, zajišťuje zpracování a systémovou koordinaci analýz finančního trhu celostátně i ve vztahu k mezinárodním a nadnárodním finančním institucím...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu a jejího sbližování s mezinárodními normami; zajišťuje zpracování a systémovou koordinaci analýz finančního trhu celostátně i ve vztahu k mezinárodním a nadnárodním finančním institucím,
 • zpracovává strategické návrhy pro opatření a postup ministerstva v oblasti finančního trhu,
 • vyhodnocuje vývoj finančního trhu v ČR a jeho postavení v mezinárodních vztazích, včetně jednotného finančního trhu EU,
 • vyhodnocuje vývoj světového finančního trhu, včetně vlivu světové globalizace na domácí finanční trh,
 • provádí komplexní analytické a koncepční činnosti na finančním trhu, včetně jednotného trhu EU a zahraničních finančních trhů,
 • vytváří, případně koordinuje tvorbu návrhů tezí pro politiku a rozvoj finančního trhu jako základu pro úpravy právních předpisů v oblasti finančního trhu (bankovnictví, stavební spoření, družstevní peněžnictví, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření),
 • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro finanční trhy při OECD (Committee on Financial Markets), zajišťuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva,
 • vyvíjí a spravuje databázi údajů o finančním trhu,
 • provádí sběr dat do datové banky za jednotlivé segmenty finančního trhu, jejich zpracování a analýzu,
 • zpracovává roční zprávy o vývoji finančního trhu,
 • připravuje, realizuje a vyhodnocuje komunikaci a konzultace koncepčních a aktuálních materiálů s odbornou veřejností
 • zajišťuje podporu pro činnosti národního koordinátora pro zavedení eura a činnost NKS na základě příslušných usnesení vlády,
 • navrhuje v požadovaném členění rozpočet prostředků na zajištění institucionálních aspektů příprav na zavedení eura a průběžně sleduje a analyzuje jeho čerpání,
 • zajišťuje přenos zkušeností a informací ze zemí eurozóny, které již euro zavedly, a jejich distribuci útvarům ministerstva, státním orgánům a dalším relevantním subjektům procesu příprav na zavedení eura