Novinky

oddělení 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace

Zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním organizacím, jejichž je ČR členem, koordinuje systémově vztahy ministerstva vůči MMF...

ilustrace
 • zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním organizacím, jejichž je ČR členem,
 • koordinuje systémově vztahy ministerstva vůči MMF,
 • zabezpečuje přípravu a zajišťuje účast na jednáních Podvýboru EFC pro otázky MMF,
 • zodpovídá za agendy vyplývající ze vztahů ČR k MBHS a MIB,
 • koordinuje přípravy podkladů za oblasti v působnosti ministerstva na zasedání Rady OECD; koordinuje přípravu zpráv o hospodářském vývoji ČR; zabezpečuje spolugesci v Pracovní skupině proti úplatkářství v mezinárodních obchodních transakcích a v Řídící skupině OECD k problematice správy a řízení společností; monitoruje dodržování Kodexů liberalizace OECD; zabezpečuje obsluhu informačního systému OECD OLIS II,
 • zajišťuje spolugesci ve vztahu k Národnímu kontaktnímu místu zřízenému na základě Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti,
 • spolupracuje na problematice pracovní skupiny pro společnou obchodní politiku EU v oblasti WTO,
 • spolupracuje s GŘC na koordinaci působnosti ministerstva v Pracovní skupině MPO pro liberalizaci obchodu,
 • zabezpečuje dvoustranné vztahy ČR se třetími zeměmi, včetně vztahů s kandidátskými a přistupujícími zeměmi EU, s výjimkou záležitostí týkajících se technické pomoci,
 • zastupuje ministerstvo v rámci bilaterálních mezivládních a smíšených komisí pro hospodářskou spolupráci se zeměmi mimo EU,
 • zabezpečuje agendu členských příspěvků do mezinárodních organizací,
 • připravuje a posuzuje v oblasti své působnosti mezinárodní smlouvy a právní úpravy,
 • koordinuje v oblasti své působnosti přípravu mezinárodní smluv a právních předpisů.