Novinky

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Odbor vypracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU a vnitrostátně vůči Výboru pro EU. Metodicky řídí a systémově koordinuje přípravu na jednání v Radě ministrů ECOFIN, včetně přípravy COREPER, a přípravu ministerstva pro jednání Evropské rady...

ilustrace

Odbor vypracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU a vnitrostátně vůči Výboru pro EU. Metodicky řídí a systémově koordinuje přípravu na jednání v Radě ministrů ECOFIN, včetně přípravy COREPER, a přípravu ministerstva pro jednání Evropské rady a spolupráci s ministerstvy financí ostatních členských zemí EU a institucemi EU. Systémově koordinuje a metodicky vede Resortní koordinační skupinu ministerstva a její podskupiny. Plní funkci hlavního kontaktního místa pro Úřad vlády za agendy EU a dále pro Stálé zastoupení ČR při EU. Zabezpečuje v hospodářské a finanční oblasti problematiku bilaterálních vztahů s členskými státy EU a vztahů EU s dalšími zeměmi. Podílí se na zajištění povinností ČR v rámci některých pracovních skupin Rady EU v gesci jiných resortů. Zabezpečuje uživatelské funkce IS DA Extranet a EU portálu MF. Připravuje pozice ČR týkající se koordinace hospodářské politiky a rozpočtového dohledu v EU a spolupracuje na přípravě souvisejících dokumentů. Sleduje a analyzuje základní ekonomické a finanční tendence v EU a v dalších zemích, vůči nimž EU koordinuje své pozice, a vybrané strukturální politiky EU. Sleduje a analyzuje fungování Hospodářské a měnové unie a implementaci Paktu stability a růstu. Systémově koordinuje zastoupení a zajišťuje přípravu ČR v EFC a alternátech EFC, včetně jeho podvýborů, a v EPC, včetně jeho pracovních skupin. Podílí se na zajišťování výstupů ministerstva v oblasti hospodářské a finanční politiky pro OECD. Odbor zpracovává připomínky pro potřeby vnitřního i vnějšího připomínkového řízení k legislativním i nelegislativním materiálům v oblasti své působnosti a podílí se na vyhodnocování jejich dopadů.